Besluit

Een besluit is gedefinieerd in art. 1:3 lid 1 Algemene wet bestuursrecht (Awb). Het is een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan, inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling.