Beklag niet verdere vervolging

Wanneer u aangifte heeft gedaan bij politie of justitie en hier wordt geen gehoor aan gegeven (met andere woorden: er vindt geen vervolging plaats) dan kunnen wij voor u een klaagschrift ex art. 12 Wetboek van Strafvordering indienen en het gerechtshof verzoeken de vervolging te bevelen.

 

Het hof zal dan aan de advocaat-generaal (dat is de officier van justitie in hoger beroep) vragen om schriftelijk verslag uit te brengen, nadat deze informatie heeft vergaard bij de officier van justitie of bij de politie. Het hof bepaalt vervolgens of het nodig is dat u wordt gehoord om uw beklag nader toe te lichten. Eventueel wordt ook degene tegen wie de aangifte zich initieel richt gehoord. Vervolgens besluit het hof of de zaak doorgezet moet worden (het OM krijgt dan een vervolgingsopdracht) of niet.