VRIJE ADVOCAATKEUZE BIJ RECHTSBIJSTANDVERZEKERINGEN

VRIJE ADVOCAATKEUZE BIJ RECHTSBIJSTANDVERZEKERINGEN

12:19 08 april
Print Friendly, PDF & Email

VRIJE ADVOCAATKEUZE BIJ RECHTSBIJSTANDVERZEKERINGEN OOK BIJ AANVRAAG VOOR EEN ONTSLAGVERGUNNING BIJ HET UWV EN BIJ BEZWAARSCHRIFTPROCEDURES

Het Europees Hof van Justitie heeft deze week twee aanvullende uitspraken gedaan over de reikwijdte van de vrije advocaatkeuze in het kader van rechtsbijstandverzekeringen.

Op 7 november 2013 heeft het Europees Hof van Justitie al bepaald dat recht op vrije advocaatkeuze geldt voor alle procedures, dus ook voor procedures waarbij procesvertegenwoordiging/een advocaat niet verplicht is. Maar wat geldt voor de kosten van een advocaat, gemaakt om verweer te voeren op een aanvraag voor een ontslagvergunning bij het UWV of advocaatkosten, gemaakt voor een bezwaarschriftprocedure?

Het Europese Hof van Justitie heeft op (30 maart en 7 april 2016) het begrip ‘vrije advocaatkeuze’ bij rechtsbijstandverzekeringen verder ingevuld. Zowel een ontslagprocedure bij het UWV als een bezwaarschriftprocedure moeten worden gezien als administratieve procedures waarbij verzekerden recht hebben op het kiezen van een eigen advocaat.