Vernietiging van de afspraken op grond van dwaling

Vernietiging van de afspraken op grond van dwaling

15:29 02 april
Print Friendly, PDF & Email

Bellius Advocaten heeft onlangs met succes een zorgverlenende cliënt bijgestaan. In het kort speelde het volgende. Twee zorgverleners hebben hun krachten willen bundelen en zijn een samenwerking aangegaan. Kort na het aangaan van een overeenkomst daartoe, wil de wederpartij op grond van onjuiste informatie (over de wijze waarop zorg wordt bekostigd) overgaan tot een wijziging van de betalingsafspraken. De cliënte van Bellius Advocaten gaat daar in eerste instantie in mee maar heeft twijfel over de gang van zaken en de door de wederpartij verschafte informatie. Na verloop van tijd  wordt  Bellius Advocaten betrokken bij gesprekken die tot een mogelijke overname van cliënte door de wederpartij zouden lijden. Bellius Advocaten stelt daarbij ook vragen over de reden waarom tot wijziging van betalingsafspraken is overgegaan. De antwoorden van de wederpartij leiden niet tot meer helderheid. Naar aanleiding daarvan stelt Bellius Advocaten een grondig onderzoek in en maakt, nadat het minnelijk traject op niets uitloopt, met succes twee maal een procedure aanhangig om het verhaal van de vordering van cliënte veilig te stellen. De Voorzieningenrechter komt in een van deze procedures tot de conclusie dat op voorhand aannemelijk is dat vernietiging van de gewijzigde betalingsafspraken op grond van dwaling in de bodemprocedure zal volgen. De wederpartij heeft naar aanleiding van dit vonnis en evt. nieuw aanhangig te maken procedures eieren voor zijn geld gekozen en is akkoord gegaan met een riante regeling voor cliënte.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mr. H.W. Prillevitz

 

Lees de gehele uitspraak