mr. F. Heybroek

Profiel

Friso Heybroek is in 2006 beëdigd als advocaat. Voor die tijd is hij enige jaren kandidaat-notaris geweest. Zijn specialisatie is het ondernemingsrecht met name vennootschapsrecht, bestuurdersaansprakelijkheid.

Hij heeft ruime ervaring met het adviseren en procederen over overnametransacties, het doorstarten van ondernemingen, aandeelhoudersovereenkomsten, het opzetten van samenwerkingsverbanden, aandeelhoudersgeschillen en enquête procedures voor de Ondernemingskamer.

Ook staat hij regelmatig ondernemers bij die geconfronteerd worden met een dreigend faillissement en bestuurdersaansprakelijkheid.

Verder adviseert en procedeert hij over het contractenrecht. Hij houdt zich veel bezig met het opstellen van (commerciële) contracten en algemene voorwaarden. Hij procedeert over zaken als: nakoming, wanprestatie, ontbinding en schadevergoeding.

 

Specialisaties:

Contractenrecht, Vennootschapsrecht, Gezondheidsrecht, Bestuurdersaansprakelijkheid, Zekerheden en Bankrecht.

 

icon-email  heybroek@bellius.nl  icon-linkedin