Wilt u ook een hogere uitkering op grond van uw arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Wilt u ook een hogere uitkering op grond van uw arbeidsongeschiktheidsverzekering?

16:58 13 april
Print Friendly, PDF & Email

De mate van uw arbeidsongeschiktheid wordt vastgesteld door uw arbeidsongeschiktheidsverzekeraar. Zo staat dat in de polisvoorwaarden. Maar wanneer u als consument kan worden beschouwd is die polisvoorwaarde waarschijnlijk ongeldig.

Een beding in de polisvoorwaarden van een arbeidsongeschiktheidsverzekering, waarin wordt bepaald dat de verzekeraar de mate van arbeidsongeschiktheid vaststelt aan de hand van rapportages van haar experts, valt namelijk binnen het toepassingsgebied van de Europese richtlijn inzake oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten.

Volgens een uitspraak van 22 maart 2016 van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden is een dergelijke polisvoorwaarde een oneerlijk beding als bedoeld in de richtlijn. Dat betekent dat het oordeel van de door de verzekeraar ingeschakelde expert met succes kan worden aangevochten, waardoor u mogelijk een hogere uitkering (met terugwerkende kracht) tegemoet kan zien.

Voor inlichtingen en advies kunt u zich wenden tot mr Wilbert ten Braak of mr Erik Prillevitz