Renteswap vernietigd wegens dwaling

Renteswap

Renteswap vernietigd wegens dwaling

15:50 20 maart
Print Friendly, PDF & Email

Renteswap vernietigd: bank moet schadevergoeding betalen.

Wet op het financieel toezicht (Wft) van toepassing

Heeft een bank een renteswap geadviseerd, dan is dat een beleggingsadvies en is de Wet op het financieel toezicht (Wft) van toepassing. Aldus het Gerechtshof Amsterdam op 21 november 2017 (ECLI:NL:GHAMS:2017:4946).

Wft biedt meer bescherming voor de klant

Doordat de Wft van toepassing is, geniet een klant van de bank meer bescherming. De bank moet dan namelijk aantonen dat de klant wist welke risico’s verbonden waren aan het beleggingsadvies (de renteswap) en dat zij de klant hiervoor, in niet mis te verstane bewoordingen, heeft gewaarschuwd. En daar laat een bank vaak steken vallen.

Beroepen op dwaling

Kan de bank niet aantonen dat ze (in niet mis te verstane bewoordingen) heeft gewaarschuwd, dan kan de klant de renteswap (met terugwerkende kracht) vernietigen met een beroep op dwaling. De klant heeft dan recht op schadevergoeding. Die schade bestaat uit te veel betaalde rente en provisies. Over de schade is de bank ook nog de wettelijke handelsrente verschuldigd.

In deze zaak kwam ook nog eens pijnlijk naar voren dat de bank heimelijk provisies in rekening had gebracht. Dit is pas ontdekt nadat een deskundige de gemaakte afspraken had doorgerekend.

Het belang van de bank is niet altijd in uw belang

De Onafhankelijke Derivatencommissie heeft een Herstelkader Rentederivaten opgesteld, op basis waarvan banken afnemers van derivaten plegen te compenseren voor geleden schade. Die compensatie zou in voormeld geval fors lager zijn uitgevallen. Banken hebben er dus belang bij hun klanten te motiveren om in te stemmen met de regeling volgens het Herstelkader Rentederivaten.

Laat een voorstel tot compensatie deskundig controleren

Men doet er dan ook verstandig aan om, alvorens een voorstel tot compensatie te aanvaarden, eerst een financieel deskundige de (werkelijk) geleden schade te laten berekenen. En die uitkomst te vergelijken met het aanbod van de bank.

Heeft u een rentederivaat/renteswap waarvoor u nog niet bent gecompenseerd of heeft u een rentederivaat/renteswap waarvoor u wel al bent gecompenseerd en wilt u meer weten over uw mogelijkheden, neem dan contact op met Friso Heybroek, Wilbert ten Braak of Erik Prillevitz.