Ondernemingsrecht

Opheffen betaalstop zorgverzekeraar

Opheffen betaalstop zorgverzekeraar

09:59 17 mei

Opheffen betaalstop zorgverzekeraar Interventie door Bellius leidt tot opheffing betaalstop Een zorginstelling werd geconfronteerd met een door een zorgverzekeraar acuut ingestelde “betaalstop” (opschorting van betaling van alle ingediende declaraties). De zorginstelling had grote problemen om zich staande te houden tegen het administratieve geweld van de zorgverzekeraar. De...

Rentederivaten / Renteswaps

13:01 07 april

Verlenging verjaringstermijn MKB-rentederivaten Vijf banken hebben met een commissie van deskundigen afgesproken dat de verjaringstermijn voor klachten en vorderingen over rentederivatenproducten wordt verlengd. De verlenging geldt voor alle vorderingen van MKB-klanten over derivaten die tussen 1 maart en 1 oktober van dit jaar zouden verjaren. De derivatencommissie...

Luchtvaartmaatschappijen verplicht tot schadevergoeding aan passagiers bij vertraging / annulering van een vlucht wegens onvoorziene technische problemen

11:51 29 september

Bij annulering of vertraging van een vlucht dienen luchtvaartmaatschappijen aan de betrokken passagiers verzorging te verstrekken en een schadevergoeding te betalen (tussen € 250,00 en € 600,00, afhankelijk van de afstand) tenzij de annulering of vertraging is te wijten aan buitengewone omstandigheden die niet voorkomen...